logo

Chung cư

PenHouse anh Huy – Văn Khê

Loại hình: Thiết kế nội thất
Diện tích: 500m2
Năm thiết kế: 2010

Xem chi tiết...

Căn hộ nhà anh Hùng – KeangNam tầng 15

Loại hình: Thiết kế nội thất
Diện tích: 115m2
Năm thiết kế: 2012
Vốn đầu tư: 3.000.000/m2

Xem chi tiết...

Chung cư Mandarin – chị Thuận

Loại hình: Thiết kế cải tạo nội thất
Diện tích: 120m2
Năm thiết kế: 2014
Vốn đầu tư: 4.000.000/m2

Xem chi tiết...

Chung cư Mandarin nhà anh Hải

Loại hình: Thiết kế cải tạo nội thất
Diện tích: 110m2
Năm thiết kế: 2013
Vốn đầu tư: 3.000.000/m2

Xem chi tiết...
  • 1
  • 2