logo

Dự án mới nhất / Latest Projects

Cafe Nhân – Hàng Hành

Loại hình: Thiết kế nội thất
Diện tích: 200m2
Năm thiết kế: 2014

Xem chi tiết...

Nhà hàng AO TA – Mai Hắc Đế

Loại hình: Thiết kế nội thất
Diện tích: 200m2
Năm thiết kế: 2012

Xem chi tiết...

V-hot Wheels Restaurant 46 Láng Hạ

Loại hình: Thiết kế thi công nội thất
Diện tích: 1400m2
Năm thiết kế: 2012
Vốn đầu tư: 4.000.000đ/m2

Xem chi tiết...

V-hot Wheels Cafe 46 Láng Hạ

Loại hình: Thiết kế thi công nội thất
Diện tích: 250m2
Năm thiết kế: 2011
Vốn đầu tư: 2.000.000đ/m2

Xem chi tiết...

HỆ THỐNG KHÁCH SẠN RENDEZVOUS HÀNG GÀ, HÀNG GIẦY, HÀNG ĐIẾU

Loại hình: Dormitory
Năm thiết kế: 2014

Xem chi tiết...

HANOI RENDEZVOUS HOSTEL – 27 BÁT ĐÀN

Loại hình: Dormitory
Diện tích: 300m2
Năm thiết kế: 2014
Vốn đầu tư: 250 triệu

Xem chi tiết...

Cafe Bảo Oanh

Loại hình: Thiết kế và thi công cải tạo nội thất
Năm thiết kế: 2014
Vốn đầu tư: 1.500.000đ/m2

Xem chi tiết...