logo

Nhà hàng – Cafe / Restaurant – Coffee lounge

Cafe Lý Thường Kiệt

Loại hình: Thiết kế nội thất
Diện tích: 300m2
Năm thiết kế: 2013

Xem chi tiết...

Cafe Lãng Yên – Phong cách Pháp thuộc địa

Loại hình: Thiết kế nội ngoại thất
Diện tích: 1500m2
Năm thiết kế: 2012

Xem chi tiết...

Cafe Lãng Yên – Phong cách Địa Trung Hải

Loại hình: Thiết kế nội ngoại thất
Diện tích: 1500m2
Năm thiết kế: 2012

Xem chi tiết...

Cafe Khách – 115B Hồ Đắc Di

Loại hình: Thiết kế thi công nội thất
Diện tích: 100m2
Năm thiết kế: 2014
Vốn đầu tư: 1.000.000đ/m2

Xem chi tiết...

Cafe Phạm Văn Đồng

Loại hình: Thiết kế và thi công nội thất
Diện tích: 250m2
Năm thiết kế: 2013
Vốn đầu tư: 2.000.000đ/m2

Xem chi tiết...

Cafe Nhân – Hàng Hành

Loại hình: Thiết kế nội thất
Diện tích: 200m2
Năm thiết kế: 2014

Xem chi tiết...

Nhà hàng AO TA – Mai Hắc Đế

Loại hình: Thiết kế nội thất
Diện tích: 200m2
Năm thiết kế: 2012

Xem chi tiết...

V-hot Wheels Restaurant 46 Láng Hạ

Loại hình: Thiết kế thi công nội thất
Diện tích: 1400m2
Năm thiết kế: 2012
Vốn đầu tư: 4.000.000đ/m2

Xem chi tiết...

V-hot Wheels Cafe 46 Láng Hạ

Loại hình: Thiết kế thi công nội thất
Diện tích: 250m2
Năm thiết kế: 2011
Vốn đầu tư: 2.000.000đ/m2

Xem chi tiết...

Cafe Bảo Oanh

Loại hình: Thiết kế và thi công cải tạo nội thất
Năm thiết kế: 2014
Vốn đầu tư: 1.500.000đ/m2

Xem chi tiết...
  • 1
  • 2