logo

Dự Án Thiền Viện Sóc Sơn

1 nhà hàng 2- nhà hàng 3-thiền công cộng 4-wc 5-lau quan am 6-thiền số 03_1 7-kuti 8-thien so 03_2 9-thien so 03_3 10 - nhà ở nam nữ

 

3 -Thien vien Soc Son 1 3 -Thien vien Soc Son 2 3 -Thien vien Soc Son 3