logo

Khu nhà ở Cổ Nhuế / Co Nhue Condominium

Khu nhà ở Cổ Nhuế / Công ty Cổ Phần Đầu tư xây lắp phát triển nhà / Cổ Nhuế, Xuân Đỉnh, Hà Nội / 12.788m2

Co Nhue Condominium / 12.788m2

3-Housing CoNhue- Building and Villa and Housing