Khu nhà ở Hoàn Cầu – Vũng Tàu / Hoan Cau Condominium

Khu nhà ở Hoàn Cầu / Phục Hưng Holdings / Vũng Tàu / ha / Thiết kế Ý tưởng – Thiết kế Cơ sở.

Hoan Cau Condominium / ha / Concept – Premilinary design.

LK GOC 1 PC 2 PC 3 TRUC PHO 2 TRUC PHO 3

 pc1 pc2 pc3 pc4 pc5 pc6 pc7 pc8 tang 1 tang 2tang 3

Nội thất nhà mẫu

bep 1 copy bep 2 copy bep 3 khach copy p ngu master - 1 p ngu master - 2 p ngu master - 3 pngu 2 - 1 pngu 2 - 2 wc