Văn phòng Chứng khoán Bảo Việt (BaoViet Securities ) Tòa nhà số 8, P. Lê Thái Tổ, Kim Mã, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tòa nhà số 8, P. Lê Thái Tổ, Kim Mã, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Sảnh Giao dịch Tầng 1
Sảnh đón tiếp T2