Thiết kế nội thất/ Interior Design

Interior design / Thiết kế Nội thất.

Từ năm 2005, X.Y.Z đã thiết kế Nội thất các công trình Công cộng và từ đó tới nay luôn tự tìm tòi, sáng tạo để đổi mới chính mình trong lĩnh vực luôn biến động và cập nhật này. Các loại hình Nội thất mà X.Y.Z đã làm rất đa dạng về cả thể loại lẫn phong cách, luôn đề cao tính Ý tưởng và câu chuyện trong mỗi Dự án của mình.

Năm 2012 đội ngũ X.Y.Z đã được Hội Kiến trúc sư ghi nhận cố gắng của mình bằng Giải thưởng kiến trúc Quốc gia hạng mục Nội thất.

Các công việc có thể thực hiện:

  • Thiết kế Nội thất các công trình Công cộng: Khách sạn, Văn phòng, Nhà hàng, Bảo tàng, Nhà thi đấu…
  • Thiết kế Nội thất các công trình Nhà ở hạng sang: Biệt thự, căn hộ chung cư.

Interior design / Thiết kế Nội thất.

Từ năm 2005, X.Y.Z đã thiết kế Nội thất các công trình Công cộng và từ đó tới nay luôn tự tìm tòi, sáng tạo để đổi mới chính mình trong lĩnh vực luôn biến động và cập nhật này. Các loại hình Nội thất mà X.Y.Z đã làm rất đa dạng về cả thể loại lẫn phong cách, luôn đề cao tính Ý tưởng và câu chuyện trong mỗi Dự án của mình.

Năm 2012 đội ngũ X.Y.Z đã được Hội Kiến trúc sư ghi nhận cố gắng của mình bằng Giải thưởng kiến trúc Quốc gia hạng mục Nội thất.

Một số công trình X.Y.Z đã thực hiện

Các công việc có thể thực hiện:

  • Thiết kế Nội thất các công trình Công cộng: Khách sạn, Văn phòng, Nhà hàng, Bảo tàng, Nhà thi đấu…
  • Thiết kế Nội thất các công trình Nhà ở hạng sang: Biệt thự, căn hộ chung cư.