Đa phong cách / Multi style

Multi style / Đa phong cách.
Bản chất Nội thất là sự trang trí Không gian, vì thế nó có tính Mode nhất định. Có nghĩa là nó thay đổi khá thường xuyên chứ không cố định, phụ thuộc vào Mỹ cảm của cộng đồng ở từng giai đoạn nhất định.

Thêm nữa mỗi không gian khác nhau, mỗi nhu cầu khai thác khác nhau sẽ cần trang trí Nội thất khác nhau. Anh không thể dùng Phong cách Nội thất kiểu Pháp cổ điển cho Văn phòng của một công ty chứng khoán, hay sử dụng phong cách Rustic cho một không gian Đại sảnh khách sạn sang trọng 5 sao…Có thể nói ở góc nhìn nhất định, Thiết kế Nội thất gần với Thời trang hơn là với Kiến trúc.

 

Các show-window của Louis Vuitton cứ mỗi thời gian lại thay đổi với thông điệp ẩn chứa bên trong khác nhau.

Vì thế, việc thiết kế Nội thất thành thạo với nhiều phong cách khác nhau, nhiều màu sắc chứa đựng cảm xúc khác nhau là việc cần thiết. Đỉnh cao của việc này sẽ giúp cho công ty hình thành nên 1 phong cách của riêng mình mang tính Biểu trưng riêng mà với mỗi phong cách khác nhau, Biểu trưng đó lại hiện diện dưới dạng khác nhau, phù hợp với phong cách cần thiết kế nhưng lại rõ ràng tính Biểu trưng của mình.

X.Y.Z tự hào là công ty có thể thiết kế Nội thất và Kiến trúc với nhiều phong cách khác nhau, mà vẫn lột tả đúng cảm xúc mà phong cách ấy mang lại cho khách hàng.

Các công trình kiến trúc và không gian với phong cách khác nhau do X.Y.Z đã thực hiện.