logo

Khách sạn

HỆ THỐNG KHÁCH SẠN RENDEZVOUS HÀNG GÀ, HÀNG GIẦY, HÀNG ĐIẾU

Loại hình: Dormitory
Năm thiết kế: 2014

Xem chi tiết...

Khách sạn Lãng Yên

Là khách sạn dành cho người Việt, chủ yếu là cán bộ đi công tác ngoại tỉnh ở dài ngày

Xem chi tiết...

HANOI RENDEZVOUS HOSTEL – 27 BÁT ĐÀN

Loại hình: Dormitory
Diện tích: 300m2
Năm thiết kế: 2014
Vốn đầu tư: 250 triệu

Xem chi tiết...
  • 1
  • 2