Chứng khoán Kim Long – Kim Mã, Hà Nội – 400m2 – Thiết kế & Thi công/ Design & Build