Mixed – use Condotel Building – Royal Park Bắc Ninh – 7.800m2 18fls – Thiết kế

1, Thiết kế

2, Thi công

3, Hoàn thiện