Neko Massage – Đê La Thành, Hà Nội – 500m2 – Thiết kế & Thi công/ Design & Build

1, Hiện trạng

2, Thiết kế

3, Hoàn thiện