Nhà Hàng Phương Nguyên – Tô Ngọc Vân – Tây Hồ ,Hà Nội – Thiết kế/Design

1.Hiện trạng

2.Thiết kế

3.Thi công

4. Hoàn thiện