Nhà hát múa rối Thăng Long – Đinh Tiên Hoàng – Thiết kế & Thi công/ Design & Build

1, Hiện trạng

2, Thiết kế

3, Thi công

4, Hoàn thiện