Trung tâm điều hành trực tuyến IOC/ Integrated Operation Center – Bắc Ninh – 300m2 – Thiết kế/ Design