Trung tâm thu cước Viettel – Mỹ Đình, Hà Nội – 1.800m2 – Lên ý tưởng thiết kế/ Concept

ina3-4 ina3-5 ina3-1 ina3-2 ina3-3