Vườn Bia M5+ – Trường Chinh, Hà Nội – 1200m2 – Thiết kế & Thi công/ Design & Build

1, Hiện trạng

2, Thiết kế

3, Thi công

4, Ảnh hoàn thiện